โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม “กิจกรรมแห่เทียนพรรษา”ณ วัดธารทอง วัดจันทน์ธาตุทารามและวัดคีรีวง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดธารทอง วัดจันทน์ธาตุทารามและวัดคีรีวง