มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน ในการมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบ เพื่อนำไปใช้และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ในการร่วมป้องกันไวรัส COVID -19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช